Enkel uppdatering

I princip alla publiceringsverktyg på marknaden har vad som kallas för WYSIWYG- redigering (What you see is what you get). I dessa system redigerar man innehåll genom att navigera i ett administrationsverktyg fram till det innehåll man vill redigera. Därefter öppnas texten i den s.k. WYSIWYG-editorn och man får en uppfattning om färg och typsnitt på texten. Men för att se hur det verkligen kommer att se ut på hemsidan måste man spara texten och sedan förhandsgranska sidan. Om något då inte stämmer, måste man gå tillbaka till redigering, göra ytterligare ändringar, stänga och sedan förhandsgranska igen.


Vad vi har gjort i SmartCMS är att vi har tagit bort hela det administrativa gränssnittet och förhandsgranskningen och istället lyft in alla redigering direkt på hemsidan. På det sättet ser man hela tiden exakt hur hela hemsidan ser ut och man kan enkelt anpassa och justera innehållet så att det presenteras på det sätt man tänkt sig. Vill man ändra på en text - klicka på texten och börja skriva. Vill man ändra en bild - klicka på bilden och välj en ny. Enklare kan det inte bli.