Hjälp: Blog


På denna sida kan du administrera alla de bloginlägg och blogkommerntarer som finns på hemsidan.

Nytt bloginlägg

Klicka på denna knapp för att skapa ett nytt bloginlägg.

blog_new.png

Inlägg

Klicka på denna knapp om du vill lista alla bloginlägg.

blog_posts.png

Kommentarer

Klicka på denna knapp om du vill lista alla blogkommentarer.

blog_comments.png

Spam

Klicka på denna knapp om du vill lista alla blogkommentarerna som blivit klassade som spam.

blog_comments_spam.png

Ikoner

Till höger på varje bloginlägg i listan finns det antal ikoner.

Visa kommentarer

Klicka på denna ikon om du vill lista kommentarerna till enbart detta bloginlägg.

blog_icon_show_comments.png

Redigera

Klicka på denna ikon om du vill redigera bloginlägget.

blog_icon_edit.png

Radera

Klicka på denna ikon för att radera ett bloginlägg.

blog_icon_delete.png