Hjälp: Innehåll


På denna sida kan du enkelt redigera innehållet på din webbsida i WYSIWYG (What You See Is What You Get) läge.

Återställ sidan till tidigare version

Klicka på denna knappen för att välja en tidigare version av sidan att återställa till.

content_recover_version.png

Välj dag

Välj vilken dag du vill se tillgängliga versioner för. Vi sparar versioner i 3 månader.

content_recover_version_calendar.png

Tillgängliga versioner

Välj vilken version / tidpunkt du vill återställa sidan till.

content_recover_version_versions.png

Återställ sidan till vald version

Klicka på denna knappen för att återställa till den version / tidpunkt du valt. Observera att knappen bara visas när en version / tidpunkt är vald och att inget sparas vid själva återställningen. Du måste själv spara, avbryta eller återställa till en annan version efter återläsningen är genomförd.

content_recover_version_recover.png

Avbryt

Klicka på denna knappen för att avbryta utan att återställa någon tidigare version / tidpunkt.

content_recover_version_cancel.png

Spara

Klicka på denna knapp för att spara ändringarna som är du gjort på en sida.

content_save.png

Avbryt

Klicka på denna knapp för att avbryt utan att spara ändringarna som du gjort på en sida.

content_cancel.png

RTF-fält

För att redigera ett RTF-fält håller du musen över fältet och klickar sedan på ”Redigera”-knapp som kommer fram i fältets övre högra hörn. Sedan redigerar du innehållet. När du går in i redigeringsläge i ett RTF-fält så får du fram en redigeringsmeny uppe till vänster.

content_rtf.png

Stil

Med denna rullgardinsmeny kan du välja vilken stil den markerade texten ska ha.

content_rtf_style.png

Bold

Klicka på denna ikon för att göra den markerade texten bold (fetstil).

content_rtf_bold.png

Italic

Klicka på denna ikon för att göra den markerade texten italic (kursiv).

content_rtf_italic.png

Vänsterjustera text

Klicka på denna ikon för att vänsterjustera den markerade texten.

content_rtf_align_left.png

Centrera

Klicka på denna ikon för att centrera den markerade texten.

content_rtf_align_center.png

Högerjustera text

Klicka på denna ikon för att högerjustera den markerade texten.

content_rtf_align_right.png

Justera

Klicka på denna ikon för att justera den markerade texten.

content_rtf_align.png

Punktlista

Klicka på denna ikon för att skapa en punktlista.

content_rtf_list_dot.png

Numrerad lista

Klicka på denna ikon för att skapa en numrerad lista.

content_rtf_list_numbers.png

Infoga länk

Klicka på denna ikon för att infoga en länk till en text eller bild.

content_rtf_link.png

Infoga bild

Klicka på denna ikon för att infoga en bild.

content_rtf_image.png

Infoga video

Klicka på denna ikon för att infoga en video.

content_rtf_video.png

Infoga tabell

Klicka på denna ikon för att infoga en tabell.

content_rtf_table_new.png

Redigera tabell

Klicka på denna ikon för att redigera en tabell.

content_rtf_table_edit.png

Lägg till tabellrad före

Klicka på denna ikon för att lägga till en tabellrad före den markerade raden.

content_rtf_table_insert_row_before.png

Lägg till tabellrad efter

Klicka på denna ikon för att lägga till en tabellrad efter den markerade raden.

content_rtf_table_insert_row_after.png

Radera tabellrad

Klicka på denna ikon för att radera en tabellrad.

content_rtf_table_delete_row.png

Lägg till tabellkolumn före

Klicka på denna ikon för att lägga till en tabellkolumn före den markerade kolumnen.

content_rtf_table_insert_column_before.png

Lägg till tabellkolumn efter

Klicka på denna ikon för att lägga till en tabellkolumn efter den markerade kolumnen.

content_rtf_table_insert_column_after.png

Radera tabellkolumn

Klicka på denna ikon för att radera en tabellkolumn.

content_rtf_table_delete_column.png

Slå samman tabellceller

Klicka på denna ikon för att slå samman de markerade tabellcellerna till en.

content_rtf_table_merge.png

Dela upp tabellcell

Klicka på denna ikon för att dela upp den markerade tabellcellen till flera.

content_rtf_table_split.png

HTML redigering

Klicka på denna ikonen för att få fram en ruta med fältets HTML kod för redigering.

content_rtf_html_edit.png

Ångra

Klicka på denna ikon för att ångra en ändring.

content_rtf_undo.png

Text-fält

För att redigera ett textfält håll över fältet och klicka sedan på ”Redigera”-knapp som kommer fram uppe till höger i fältet.

För att länka fältet håll över fältet och klicka sedan på ”Länk”-knapp som kommer fram uppe till höger i fältet.

content_text_field.png

Textarea-fält

För att redigera ett textarea-fält håll över fältet och klickar sedan på ”Redigera”-knappen som kommer fram uppe till höger i fältet.

För att länka fältet håll över fältet och klicka sedan på ”Länk”-knappen som kommer fram uppe till höger i fältet.

content_textarea_field.png

Bild-fält

För att välja en bild som ska visas i fältet håll över fältet och klickar sedan på ”Bild”-knappen som kommer fram uppe till höger i fältet.

För att länka fältet håll över fältet och klicka sedan på ”Länk”-knappen som kommer fram uppe till höger i fältet.

content_image_field.png


Fillista-fält

För att välja från vilka taggar som filer ska listas håll över fältet och klickar sedan på ”Redigera”-knappen som kommer fram uppe till höger i fältet.

content_filelist.pngBildgalleri-fält

För att välja från vilka taggar som filer ska hämtas ifrån, håll över fältet och klickar sedan på ”Redigera”-knappen som kommer fram uppe till höger i fältet.

content_filelist.png

Free Form-fält

I detta fältet har du fria tyglar att skapa olika typer av objekt (form, text och bild), ändra deras utseende och placera dem som du vill.

Visa hjälplinjer / Dölj hjälplinjer

Klicka på denna knappen för att visa stödlinjer i fältet som gör det lättare att placera objekten snyggt i förhållande till varandra.

content_freeform_show_grid.png

Ny form

Klicka på denna knappen för att infoga en ny form.

content_freeform_new_form.png

Ny bild

Klicka på denna knappen för att infoga en ny bild.

content_freeform_new_image.png

Nytt textfält

Klicka på denna knappen för att infoga ett nytt textfält.

content_freeform_new_text.png

Redigera form

Du placerar enkelt en form genom att klicka och dra den dit du vill ha den. Lika enkelt ändrar du storlek på formen genom att dra i "handtagen" som visas kring formen när du klickat på den.

Ändra färg

Klicka på denna ikonen för att ändra färgen på en form. När du klickar på ikonen visas en färgpalett där du enkelt kan välja exakt den färg du vill ha.

content_freeform_form_color.png

Hörnvärden

Klicka på denna ikonen för att välja om alla hörnen ska ha samma hörnvärden eller om dem ska sättas unikt. I fälten kan du välja hur många pixlar formens hörn ska vara rundade.

content_freeform_form_corners.png

Flytta bakåt

Klicka på denna ikonen för att flytta formen bakåt.

content_freeform_form_backwards.png

Flytta framåt

Klicka på denna ikonen för att flytta formen framåt.

content_freeform_form_forwards.png

Fäst till stödlinjer

Anpassa formens storlek och placering efter hjälplinjerna.

content_freeform_form_grid.png

Radera fält

Klicka på denna ikonen för att radera fältet.

content_freeform_form_delete.png

Redigera bild

Du placerar enkelt en bild genom att klicka och dra den dit du vill ha den. Lika enkelt ändrar du storlek på bilden genom att dra i "handtagen" som visas kring bilden när du klickat på den.

Hörnvärden

Klicka på denna ikonen för att välja om alla hörnen ska ha samma hörnvärden eller om dem ska sättas unikt. I dessa fälten kan du välja hur många pixlar formens hörn ska vara rundade.

content_freeform_image_corners.png

Länka

Klicka på denna ikonen för att länka bilden.

content_freeform_image_link.png

Flytta bakåt

Klicka på denna ikonen för att flytta bilden bakåt.

content_freeform_image_backwards.png

Flytta framåt

Klicka på denna ikonen för att flytta bilden framåt.

content_freeform_image_forwards.png

Fäst till stödlinjer

Anpassa bildens storlek och placering efter hjälplinjerna.

content_freeform_image_grid.png

Radera fält

Klicka på denna ikonen för att radera fältet.

content_freeform_image_delete.png

Redigera text

Du placerar enkelt en text genom att klicka och dra den dit du vill ha den. Lika enkelt ändrar du storlek på texten genom att dra i "handtagen" som visas kring texten när du klickat på den. För att redigera textinnehållet dubbelklickar du på texten för att låsa upp innehållsredigeringen. Placera sedan musen var du vill i texten och gör dina ändringar.

Formatering

I denna listan kan du välja ett fördefinerat format.

content_freeform_text_format.png

Teckenstorlek

Med detta reglaget anpassar du enkelt textens storlek.

content_freeform_text_size.png

Ändra färg

Klicka på denna ikonen för att ändra färgen på en text. När du klickar på ikonen visas en färgpalett där du enkelt kan välja exakt den färg du vill ha.

content_freeform_text_color.png

Bold

Klicka på denna ikonen för att göra texten fetsil.

content_freeform_text_bold.png

Italic

Klicka på denna ikonen för att göra texten kursiv.

content_freeform_text_italic.png

Underline

Klicka på denna ikonen för att göra texten understrucken.

content_freeform_text_underline.png

Strikethrough

Klicka på denna ikonen för att göra texten genomstrucken.

content_freeform_text_strikethrough.png

Vänsterjustering

Klicka på denna ikonen för att göra texten vänsterjusterad.

content_freeform_text_align_left.png

Mittjustering

Klicka på denna ikonen för att göra texten mittjusterad.

content_freeform_text_align_middle.png

Högerjustering

Klicka på denna ikonen för att göra texten högerjusterad.

content_freeform_text_align_right.png

Länka

Klicka på denna ikonen för att länka bilden.

content_freeform_text_link.png

Flytta bakåt

Klicka på denna ikonen för att flytta bilden bakåt.

content_freeform_text_backwards.png

Flytta framåt

Klicka på denna ikonen för att flytta bilden framåt.

content_freeform_text_forwards.png

Fäst till stödlinjer

Anpassa bildens storlek och placering efter hjälplinjerna.

content_freeform_text_grid.png

Radera fält

Klicka på denna ikonen för att radera fältet.

content_freeform_text_delete.png