Hjälp: Inställningar - Användare - Ny användare


På denna sida skapar du en ny användare i systemet.

Spara

Klicka på denna knapp för att spara ändringarna du gjort.

settings_users_new_user_save.png

Avbryt

Klicka på denna knapp för att avbryta utan att spara ändringarna.

settings_users_new_user_cancel.png

Användarnamn

I detta fält fyller du i användarens användarnamn.

settings_users_new_user_name.png

Lösenord

I detta fält fyller du i användarens användarnamn.

settings_users_new_user_password.png

Synligt namn

I detta fält fyller du i användarens fulla namn.

settings_users_new_user_long_name.png

Rättigheter

I detta fält väljer du vilken åtkomst användaren ska ha i systemet.

settings_users_new_user_rights.png

E-postadress

Detta fält fyller du om användaren även ska ha ett mailkonto under er huvuddomän. Om ingen huvuddomän är satt kontkta er leverantör av SmartCMS så hjälper dem er med detta.

settings_users_new_user_email.png