Hjälp: Inställningar - Kund- / Partnernivåer - Skapa ny nivå


På denna sidan skapar du en ny kund- / partnernivå.

Spara

Klicka på denna knappen för att spara och skapa nivån.

inst_customerlevel_new_level_save.png

Avbryt

Klicka på denna knappen för avbryta utan att spara och skapa nivån.

inst_customerlevel_new_level_cancel.png

Nivånamn

I detta fältet fyller du i namnet på nivån.

inst_customerlevel_new_level_name.png