Hjälp: Kalender


På denna sida kan du administrera alla de aktiviteter som finns i kalendern.

Ny aktivitet

Klicka på denna knapp för att skapa en ny aktivitet.

calendar_new_event.png

Föregående månad

Klicka på denna länken för att visa inlaggda aktiviteter i föregående månad.

calendar_prev_month.png

Nästkommande månad

Klicka på denna länken för att visa inlaggda aktiviteter i Nästkommande månad.

calendar_next_month.png

Ikoner

Till höger på varje aktivitet i listan finns ett antal ikoner.

Redigera

Klicka på denna ikon om du vill redigera aktiviteten.

calendar_icon_edit.png

Radera

Klicka på denna ikon för att radera aktiviteten.

calendar_icon_delete.png