Hjälp: Kalender - Redigera aktivitet


På denna sida redigerar du en aktivitet i kalendern på hemsidan.

Spara

Klicka på denna knapp för att spara aktiviteten.

calendar_edit_event_save.png

Avbryt

Klicka på denna knapp för att avbryta utan att spara aktiviteten.

calendar_edit_event_delete.png

Kommande aktiviteter

Klicka på denna knapp för att lista kommande aktiviteter.

calendar_edit_event_event_coming.png

Tidigare aktiviteter

Klicka på denna knapp för att lista tidigare aktiviteter.

calendar_edit_event_event_past.png

Rubrik

I detta fält skriver du en rubrik på aktiviteten.

calendar_edit_event_title.png

Beskrivning

I detta fält skriver du en längre beskrivning och information om aktiviteten.

calendar_edit_event_description.png

Var någonstans?

I detta fält skriver du in adressen till platsen där aktiviteten kommer att hållas.

calendar_edit_event_place.png

Tidpunkt

Här ställer du in när aktiviteten kommer att äga rum.

calendar_edit_event_date.png