Hjälp: Kalender - Skapa ny aktivitet


På denna sida skapar du en ny aktivitet i kalendern.

Spara

Klicka på denna knapp för att spara och skapa aktiviteten.

calendar_new_event_save.png

Avbryt

Klicka på denna knapp för att avbryta utan att spara och skapa aktiviteten.

calendar_new_event_cancel.png

Kommande aktiviteter

Klicka på denna knapp för att lista kommande aktiviteter.

calendar_new_event_event_coming.png

Tidigare aktiviteter

Klicka på denna knapp för att lista tidigare aktiviteter.

calendar_new_event_event_past.png

Rubrik

I detta fältet skriver du en rubrik på aktiviteten.

calendar_new_event_title.png

Beskrivning

I detta fältet skriver du en längre beskrivning och information om aktiviteten.

calendar_new_event_description.png

Var någonstans?

I detta fältet skriver du in adressen till platsen där aktiviteten kommer att hållas.

calendar_new_event_place.png

Tidpunkt

Här ställer du in när aktiviteten kommer att äga rum.

Kommer aktiviteten att upprepas så anger du starttid och sluttid för första tillfället.

calendar_new_event_date.png

För att upprepa aktiviteten klickar du i det valet. Ange sedan en sluttid för upprepningen (behöver inte vara den exakta tiden för sista tillfället. Välj med fördel dagen efter).

Du får sedan välja vilken typ av upprepning du vill skapa. Veckovis eller månadsvis.

Väljer du veckovis anger du med hur många veckors mellanrum aktiviteten ska upprepas samt vilka veckodagar i dessa veckor.

calendar_new_event_repeat_week.png

Väljer du månadsvis anger du med hur många månaders mellanrum aktiviteten ska upprepas samt om upprepningen ska ske på samma datum i månaden som första tillfället eller samma veckodag, varje vecka i de valda månaderna.

calendar_new_event_repeat_month.png