Hjälp: Media - Ändra storlek


På denna sida kan du ändra storleken på en bild i mediabiblioteketet.

Spara

Klicka på denna knapp för att spara bilden med de nya måtten.

media_resize_save.png

Avbryt

Klicka på denna knapp för att avbryta utan att spara bilden med de nya måtten.

media_resize_cancel.png

Aktuell storlek

Visar vilka mått bilden har.

media_resize_current.png

Ny storlek

I dessa fält fyller du i de nya måtten som du vill att bilden ska ha. Bredden i det första fältet och höjden i det andra.

media_resize_new.png

Behåll proportioner

Här kan du välja om bildens proportioner ska vara de samma eller om du själv ska kunna fylla i vilka mått bilden ska få exakt. Om denna funktion inte används kan det medföra att bilden ser utdragen eller ihop tryckt ut.

media_resize_proportions.pngSpara skalad bild som

Fyll här i vilket namn den skalade bilden ska sparas som. Bildens nuvarande namn är standard och kommer så spara över den befintliga bilden med den skalade. Väljer du ett annat namn kommer den skalade bilden spraras som detta. Du kan även spara över vilken annan bild som helst i mediabiblioteket genom att ange namnet på den befintliga bilden.

media_crop_newname.png