Hjälp: Media - Beskär bild


På denna sida kan du beskära en bild i mediabiblioteketet.

Beskär bild

Klicka på denna knapp för att beskära bilden enligt markeringen du gjort.

media_crop_crop_image.png

Avbryt

Klicka på denna knapp för att avbryta utan att beskära bilden.

media_crop_cancel.png

Aktuell storlek

Visar bildens nuvarande mått.

media_crop_current.png

Behåll proportioner

Här kan du välja om bilden ska behålla sina nuvarande proportioner efter att den blivit beskuren. När denna funktion är aktiverad kommer beskärningsrutan alltid att vara proportionerlig med bilden.

media_crop_proportions.png


Spara beskuren bild som

Fyll här i vilket namn den beskurna bilden ska sparas som. Bildens nuvarande namn är standard och kommer så spara över den befintliga bilden med den beskurna. Väljer du ett annat namn kommer den beskurna bilden spraras som detta. Du kan även spara över vilken annan bild som helst i mediabiblioteket genom att ange namnet på den befintliga bilden.

media_resize_newname.png