Hjälp: Webshop - Redigera order


På denna sidan redigerar du en order.

Spara

Klicka på denna knappen för att spara ordern.

webshop-new-order-save.png

Aktiva ordrar

Klicka på denna knappen för att komma till sidan med dina aktiva ordrar.

webshop-active-orders.png

Restade ordrar

Klicka på denna knappen för att komma till sidan med dina restade ordrar.

webshop-rest-orders.png

Orderarkiv

Klicka på denna knappen för att komma till sidan med alla dina ordrar.

webshop-order-archive.png

Kunder

Klicka på denna knappen för att komma till sidan med alla dina kunder.

webshop-customers.png

Kategorier

Klicka på denna knappen för att komma till sidan där du administrerar alla dina produktekategorier.

webshop-categories.png

Produkter

Klicka på denna kappen för att kommer till sidan där du administrerar alla dina produkter.

webshop-products.png

Inställningar

Klicka på denna knappen för att komma till sidan där du göra alla inställningar för webshopen.

webshop-settings.png

Produkter

I detta fält läggar du till produkter i ordern.

Sök efter en produkt att lägga till i ordern

I detta fältet söker efter produkten du vill lägga till i ordern.

webshop-new-order-search.png

Lägg till

Klicka på denna ikonen för att lägga till produkten i ordern.

webshop-new-order-add-product.png

Ta bort

Klicka på denna ikonen för att ta bort produkten från ordern.

webshop-new-order-remove-product.png

Status

I denna rutan anpassar du vilken status ordern ska befinna sig i. Kryssa för de statusar som är uppfyllda.

webshop-edit-order-status.png

E-postadress

I detta fältet fyller du i kundens e-postadress.

webshop-new-order-email.png

Leveransadress

I denna rutan uppger du kundens leveransadress.

Förnamn

Kundens förnamn.

webshop-new-order-name.png

Efternamn

Kundens efternamn

webshop-new-order-lastname.png

Företag

Kundens företagsnamn

webshop-new-order-company.png

Adress

Kundens adress

webshop-new-order-address.png

Postnummer

Kundens postnummer

webshop-new-order-postcode.png

Stad

Kundens stad.

webshop-new-order-city.png

Land

Kundens land.

webshop-new-order-country.png

Fakturaadress

Välj om kundens fakturaadress är annan än leveransadressen. I så fall kryssa för boxen.

webshop-new-order-invoice.png

Förnamn

Betalarens förnamn.

webshop-new-order-name.png

Efternamn

Betalarens efternamn.

webshop-new-order-lastname.png

Företag

Betalarens företag.

webshop-new-order-company.png

Adress

Betalarens adress.

webshop-new-order-address.png

Postnummer

Betalarens postnummer.

webshop-new-order-postcode.png

Stad

Betalarens postnummer.

webshop-new-order-city.png

Land

Betalarens land.

webshop-new-order-country.png

Betalsätt

Välj på vilket sätt kunden betalar.

webshop-new-order-payment.png

Fraktsätt

Välj på vilket sätt kunden ska få sin order levererad.

webshop-new-order-delivery.png