Hjälp: Webshop - Redigera produkt


På denna sidan redigerar du en produkt.

Spara

Klicka på denna knappen för att spara produkten.

webshop-new-order-save.png

Aktiva ordrar

Klicka på denna knappen för att komma till sidan med dina aktiva ordrar.

webshop-active-orders.png

Restade ordrar

Klicka på denna knappen för att komma till sidan med dina restade ordrar.

webshop-rest-orders.png

Orderarkiv

Klicka på denna knappen för att komma till sidan med alla dina ordrar.

webshop-order-archive.png

Kunder

Klicka på denna knappen för att komma till sidan med alla dina kunder.

webshop-customers.png

Kategorier

Klicka på denna knappen för att komma till sidan där du administrerar alla dina produktekategorier.

webshop-categories.png

Produkter

Klicka på denna kappen för att kommer till sidan där du administrerar alla dina produkter.

webshop-products.png

Inställningar

Klicka på denna knappen för att komma till sidan där du göra alla inställningar för webshopen.

webshop-settings.png

Produktinformation

I denna rutan fyllar du i all generell information om produkten.

Produktnamn

I detta fältet fyller du i produktens namn.

webshop-new-product-name.png

Artikelnummer

I detta fältet fyller du i produktens artikelnummer.

webshop-new-product-artnr.png

Tillverkare

I detta fältet fyller du i produktens tillverkare.

webshop-new-product-manu.png

Tillverkarens modellnummer

I detta fältet fyller du i tillverkarens modellnummer på produkten.

webshop-new-product-manunr.png

Pris

I detta fältet fyller du i priset på produkten inklusive momsen.

webshop-new-product-price.png

Moms

Välj vilken momssats som ska gälla för produkten.

webshop-new-product-tax.png

Antal i lager

I detta fältet fyller du i hur många av produkten du har i lager.

webshop-new-product-stock.png

Vikt

I detta fältet fyller du i produktens vikt.

webshop-new-product-weight.png

Kategori

I denna rutan väljer du vilken kategori produkten ska tillhöra.

webshop-new-product-category.png

Produktbeskrivning

I detta fältet skriver du en generell beskrivning av produkten.

webshop-new-product-desc.png

Produktspecifikation

I detta fältet skriver du in produktens alla detaljerade specifikationer.

webshop-new-product-spec.png

Produktbilder

I denna rutan laddar du upp bilder på produkten.

webshop-new-product-images.png