Sökresultat


Hjälp: Sidhuvud

Publicera Klicka på denna text för att publicera alla ändringar du gjort i systemet. Texten ”Du har gjort ändringar som ännu inte publicerats. Klicka här för att publicera dem nu.” visas...

Läs mer »


Hjälp: Innehåll

På denna sida kan du enkelt redigera innehållet på din webbsida i WYSIWYG (What You See Is What You Get) läge. Återställ sidan till tidigare version Klicka på denna knappen för att välja en...

Läs mer »


Hjälp: Nyheter

På denna sida kan du administrera alla de nyheter som finns på hemsidan samt skapa nya nyheter. Ny nyhet Klicka på denna knapp för att skapa en ny nyhet. Publicerade nyheter Klicka på denna...

Läs mer »


Hjälp: Nyheter - Redigera nyhet

På denna sida redigerar du en nyhet. Spara Klicka på denna knapp för att spara nyheten. Avbryt Klicka på denna knapp för att avbryta utan att spara nyheten. Rubrik I detta fält skriver du...

Läs mer »


Hjälp: Menystruktur - Inställningar för sida

Spara Klicka på denna knapp för att spara menyelement/sida efter att du gjort dina ändringar. Avbryt Klicka på denna knapp om du vill avbryta utan att spara menyelement/sida. Namn I detta...

Läs mer »


Hjälp: Menystruktur - Ny sida

Med formuläret på denna sida skapar du ett nytt menyelement/ny sida. Spara Klicka på denna knapp för att spara och skapa det nya menyelementet/den nya sidan. Avbryt Klicka på denna knapp om du...

Läs mer »


Hjälp: Menystruktur

Denna sida användas för att administrera hemsidans struktur. Du ändrar lätt strukturen genom att dra och släppa menyelementen där du vill att de ska vara. På detta sätt skapar du enkelt huvudmenyer...

Läs mer »


Hjälp: Blog

På denna sida kan du administrera alla de bloginlägg och blogkommerntarer som finns på hemsidan. Nytt bloginlägg Klicka på denna knapp för att skapa ett nytt bloginlägg. Inlägg Klicka på denna...

Läs mer »


Hjälp: Nyheter - Ny nyhet

På denna sida skapar du en ny nyhet. Spara Klicka på denna knapp för att spara och skapa nyheten. Avbryt Klicka på denna knapp för att avbryta utan att spara och skapa nyheten. Rubrik I...

Läs mer »


Hjälp: Blog - Kommentarer

På denna sida kan du administrera alla kommentarer som finns till dina inlägg. Inlägg Klicka på denna knapp om du vill lista alla bloginlägg. Kommentarer Klicka på denna knapp om du vill lista...

Läs mer »


Hjälp: Blog - Spam

På denna sida kan du administrera alla kommentarer som blivit klassade som spam. Inlägg Klicka på denna knapp om du vill lista alla bloginlägg. Kommentarer Klicka på denna knapp om du vill...

Läs mer »


Hjälp: Blog - Nytt bloginlägg

På denna sida kan du skapa ett nytt bloginlägg. Spara Klicka på denna knapp för att spara och skapa inlägget. Avbryt Klicka på denna knapp för att avbryta utan att spara och skapa...

Läs mer »


Hjälp: Blog - Redigera bloginlägg

På denna sida kan du redigera ett bloginlägg. Spara Klicka på denna knapp för att spara och skapa inlägget. Avbryt Klicka på denna knapp för att avbryta utan att spara och skapa...

Läs mer »


Hjälp: Blog - Svara på kommentar

På denna sida kan du svara på en kommentar. Spara Klicka på denna knapp för att spara svaret. Avbryt Klicka på denna knapp för att avbryta utan att spara svaret. Namn I detta fält skriver...

Läs mer »


Hjälp: Kalender

På denna sida kan du administrera alla de aktiviteter som finns i kalendern. Ny aktivitet Klicka på denna knapp för att skapa en ny aktivitet. Föregående månad Klicka på denna länken för att...

Läs mer »


Hjälp: Kalender - Skapa ny aktivitet

På denna sida skapar du en ny aktivitet i kalendern. Spara Klicka på denna knapp för att spara och skapa aktiviteten. Avbryt Klicka på denna knapp för att avbryta utan att spara och skapa...

Läs mer »


Hjälp: Media - Filuppladdning

På denna sida kan du ladda upp filer till mediabiblioteket. Använt utrymme En mätare som visar hur mycket av ditt totala utrymme som är använt. Ladda upp Klicka på denna knapp, när du lagt till...

Läs mer »


Hjälp: Media - Filuppladdning - Tagga filer

På denna sida kan du tagga alla filer i mediabiblioteket som inte är taggade på samma gång. Använt utrymme En mätare som visar hur mycket av ditt totala utrymme som är använt. Spara Klicka på...

Läs mer »


Hjälp: Media - Ändra storlek

På denna sida kan du ändra storleken på en bild i mediabiblioteketet. Spara Klicka på denna knapp för att spara bilden med de nya måtten. Avbryt Klicka på denna knapp för att avbryta utan att...

Läs mer »


Hjälp: Media - Beskär bild

På denna sida kan du beskära en bild i mediabiblioteketet. Beskär bild Klicka på denna knapp för att beskära bilden enligt markeringen du gjort. Avbryt Klicka på denna knapp för att avbryta...

Läs mer »


Hjälp: Dokumentation

På denna sida administrerar du dokumentationen på hemsidan. Ny artikel Klicka på denna knappen för att skapa en ny artikel i dokumentationen. Alla Klicka på denna knappen för att lista alla...

Läs mer »


Hjälp: Dokumentation - Ny artikel

På denna sida skapar du en ny artikel i dokumentationen på hemsidan. Spara Klicka på denna knappen för att skapa en ny artikel i dokumentationen. Avbryt Klicka på denna knappen för att avbryta...

Läs mer »


Hjälp: Dokumentation - Redigera artikel

På denna sida redigerar du en artikel i dokumentationen på hemsidan. Spara Klicka på denna knappen för att spara dina ändringar. Avbryt Klicka på denna knappen för att avbryta utan att spara...

Läs mer »


Hjälp: Mallar - Skapa ny mall

På denna sida skapar du en ny mall. Spara Klicka på denna knapp för att spara och skapa mallen. Avbryt Klicka på denna knapp för att avbryta utan att spara och skapa mallen. Mallnamn I...

Läs mer »


Hjälp: Mallar - Inställningar för mall

På denna sida redigerar du en malls inställningar. Spara Klicka på denna knapp för att spara mallen. Avbryt Klicka på denna knapp för att avbryta utan att spara mallen. Mallnamn I detta...

Läs mer »


Hjälp: Mallar - Filuppladdning

På denna sida kan du ladda upp mallfiler. Använt utrymme En mätare som visar hur mycket av ditt totala utrymme som är använt. Ladda upp Klicka på denna knapp, när du lagt till alla filer du...

Läs mer »


Hjälp: Mallar - CSS

På denna sida administrerar du CSS mallarna till det aktuella temat. Använt utrymme En mätare som visar hur mycket av ditt totala utrymme som är använt. Ny CSS-mall Klicka på denna knapp för...

Läs mer »


Hjälp: Mallar - Media

På denna sida administrerar du all media som har med mallarna att göra. Använt utrymme En mätare som visar hur mycket av ditt totala utrymme som är använt. Ladda upp media Klicka på denna knapp...

Läs mer »


Hjälp: Inställningar

På denna sida kan du fylla i alla uppgifter om ditt företag. Spara Klicka på denna knapp för att spara ändringar som du gjort. Avbryt Klicka på denna knapp för att avbryta utan att spara...

Läs mer »


Hjälp: Inställningar - Kunder

På denna sida administrerar du kunderna som har tillgång låsta sidor på hemsidan. Exportera kunder/partners till Apsis Klicka på denna knapp för att exportera alla kunder som är upplagda med...

Läs mer »


Hjälp: Inställningar - Användare - Ny användare

På denna sida skapar du en ny användare i systemet. Spara Klicka på denna knapp för att spara ändringarna du gjort. Avbryt Klicka på denna knapp för att avbryta utan att spara...

Läs mer »


Hjälp: Inställningar - Användare - Redigera användare

På denna sida redigerar du en användare i systemet. Spara Klicka på denna knapp för att spara ändringarna du gjort. Avbryt Klicka på denna knapp för att avbryta utan att spara...

Läs mer »


Hjälp: Inställningar - Användare

På denna sida administrerar du användarna som har tillgång till systemet. Ny användare Klicka på denna knapp för att skapa en ny användare. Ikoner Till höger på varje användarrad så finns det...

Läs mer »


Hjälp: Inställningar - Språk

På denna sida administrerar du vilka språk som ska användas på hemsidan. Språkrader På varje språkrad finns det några alternativ. Ange som standard Klicka på länken för att göra detta språket...

Läs mer »


Hjälp: Inställningar - Statistik

Här ställer du in inställningarna till Google Analytics. Spara Klicka på denna knapp för att spara ändringarna du gjort. Avbryt Klicka på denna knapp för att avbryta utan att spara...

Läs mer »


Hjälp: Inställningar - Välj tema

På denna sida administrerar du vilket tema som används på hemsidan. Nytt tema Klicka på denna knapp för att skapa ett nytt tema. Ikon Till höger på varje temarad så finns det en...

Läs mer »


Hjälp: Inställningar - Exportera data

På denna sida kan du exportera all data som finns i systemet och spara det på din dator. Databas (i XML format) Klicka på denna knapp är för att ladda ner hela databasen som en XML-fil. Mallar ...

Läs mer »


Hjälp: Mallar - Media - Filuppladdning Media

På denna sida kan du ladda upp mediafiler. Använt utrymme En mätare som visar hur mycket av ditt totala utrymme som är använt. Ladda upp Klicka på denna knapp, när du lagt till alla filer du...

Läs mer »


Hjälp: Mallar - CSS - Skapa ny CSS-mall

På denna sida skapar du en ny CSS-mall. Spara Klicka på denna knapp för att spara och skapa CSS-mallen. Avbryt Klicka på denna knapp för att avbryta utan att spara och skapa...

Läs mer »


Hjälp: Mallar - CSS - Redigera CSS-mall

På denna sida kan du redigera en fil i kodläge. Spara Klicka på denna knapp för att spara filen. Avbryt Klicka på denna knapp för att avbryta utan att spara.

Läs mer »


Hjälp: Inställningar - Kunder - Redigera kund

På denna sida redigerar du en kund i systemet. Spara Klicka på denna knapp för att spara ändringarna du gjort. Avbryt Klicka på denna knapp för att avbryta utan att spara...

Läs mer »


Hjälp: Inställningar - Kunder - Skapa ny kund

På denna sida skapar du en ny kund i systemet. Spara Klicka på denna knapp för att spara ändringarna du gjort. Avbryt Klicka på denna knapp för att avbryta utan att spara...

Läs mer »


Hjälp: Inställningar - Välj tema - Skapa nytt tema

På denna sida skapar du ett nytt tema. Spara Klicka på denna sida för att spara och skapa det nya temat. Avbryt Klicka på denna knapp för att avbryta utan att spara och återgå till...

Läs mer »


Hjälp: Mallar

På denna sida administrerar du mallarna till det aktuella temat. Använt utrymme En mätare som visar hur mycket av ditt totala utrymme som är använt. Ny mall Klicka på denna knapp för att skapa...

Läs mer »


Hjälp: Media

På denna sida kan du bläddra i och administrera mediabiblioteket. Använt utrymme En mätare som visar hur mycket av ditt totala utrymme som är använt. Ladda upp filer Klicka på denna knapp för...

Läs mer »


Hjälp: Blog - Redigera kommentar

På denna sida kan du redigera en kommentar. Spara Klicka på denna knapp för att spara. Avbryt Klicka på denna knapp för att avbryta utan att spara. Författare [ip-adress] I detta fält...

Läs mer »


Hjälp: Inställningar - Kund- / Partnersegment

På denna sidan administrerar du alla de segment som ska finnas med bland kunder / partner. Nytt segment Klicka på denna knappen för att skapa ett nytt segment. Ikoner Till höger på varje...

Läs mer »


Hjälp: Inställningar - Kund- / Partnersegment - Skapa nytt segment

På denna sidan skapar du ett segment. Spara Klicka på denna knappen för att spara och skapa segmentet. Avbryt Klicka på denna knappen för att avbryta utan att spara och skapa...

Läs mer »


Hjälp: Inställningar - Kund- / Partnersegment - Redigera segment

På denna sidan redigerar du ett segment. Spara Klicka på denna knappen för att spara segmentet. Avbryt Klicka på denna knappen för att avbryta utan att spara segmentet. Segmentnamn I detta...

Läs mer »


Hjälp: Inställningar - Kund- / Partnernivåer

På denna sidan administrerar du vilka kund- / partnernivåer som det ska finnas. Ny nivå Klicka på denna knappen för att skapa en ny nivå. Ikoner Till höger på varje nivårad finns det ett antal...

Läs mer »


Hjälp: Inställningar - Kund- / Partnernivåer - Skapa ny nivå

På denna sidan skapar du en ny kund- / partnernivå. Spara Klicka på denna knappen för att spara och skapa nivån. Avbryt Klicka på denna knappen för avbryta utan att spara och skapa...

Läs mer »


Hjälp: Inställningar - Kund- / Partnernivåer - Redigera nivå

På denna sidan redigerar du en ny kund- / partnernivå. Spara Klicka på denna knappen för att spara nivån. Avbryt Klicka på denna knappen för avbryta utan att spara nivån. Nivånamn I detta...

Läs mer »


Hjälp: Start

  På denna sidan får du information om vad som hänt på din hemsida sedan du senast var inloggad samt vad som sägs om ditt företag eller dina produkter på nätet. Social Feed Social Feed ger dig...

Läs mer »


Hjälp: Publicera

På denna sidan hanterar du vilken ändrad information som du vill publicera. Publicera Klicka på denna knappen för att publicera de du valt. Avbryt Klicka på denna knappen för att gå tillbaka...

Läs mer »


Guide: Aktivera javascript i Internet Explorer (Windows)

I denna guiden går vi igenom hur du aktiverar javascript i Internet Explorer. Detta för att du måste ha javascript aktiverat för att du ska kunna logga in i SmartCMS. Gå in i undermenyn verktyg....

Läs mer »


Guide: Aktivera javascript i Mozilla Firefox (Windows)

I denna guiden går vi igenom hur du aktiverar javascript i Mozilla Firefox i Windows. Detta för att du måste ha javascript aktiverat för att du ska kunna logga in i SmartCMS. Gå in i undermenyn...

Läs mer »


Guide: Aktivera javascript i Google Chrome (Windows)

I denna guiden går vi igenom hur du aktiverar javascript i Google Chrome i Windows. Detta för att du måste ha javascript aktiverat för att du ska kunna logga in i SmartCMS. Gå in i undermenyn...

Läs mer »


Guide: Aktivera javascript i Apple Safari (Windows)

I denna guiden går vi igenom hur du aktiverar javascript i Apple Safari i Windows. Detta för att du måste ha javascript aktiverat för att du ska kunna logga in i SmartCMS. Gå in i undermenyn...

Läs mer »


Guide: Aktivera javascript i Opera (Windows)

I denna guiden går vi igenom hur du aktiverar javascript i Opera i Windows. Detta för att du måste ha javascript aktiverat för att du ska kunna logga in i SmartCMS. Gå in i undermenyn...

Läs mer »


Guide: Aktivera javascript i Apple Safari (Mac)

I denna guiden går vi igenom hur du aktiverar javascript i Apple Safari i Mac OS X. Detta för att du måste ha javascript aktiverat för att du ska kunna logga in i SmartCMS.   Gå in i...

Läs mer »


Guide: Aktivera javascript i Google Chrome (Mac)

I denna guiden går vi igenom hur du aktiverar javascript i Google Chrome i Mac OS X. Detta för att du måste ha javascript aktiverat för att du ska kunna logga in i SmartCMS. Gå in i undermenyn...

Läs mer »


Guide: Aktivera javascript i Mozilla Firefox (Mac)

I denna guiden går vi igenom hur du aktiverar javascript i Mozilla Firefox i Mac OS X. Detta för att du måste ha javascript aktiverat för att du ska kunna logga in i SmartCMS. Gå in i...

Läs mer »


Guide: Aktivera javascript i Opera (Mac)

I denna guiden går vi igenom hur du aktiverar javascript i Opera i Mac OS X. Detta för att du måste ha javascript aktiverat för att du ska kunna logga in i SmartCMS.   Gå in i undermenyn...

Läs mer »


Guide: Aktivera Google Analytics

1: Logga in på ditt Google konto och klicka på Registrera dig för Google Analytics.

Läs mer »


Hjälp: Kalender - Redigera aktivitet

På denna sida redigerar du en aktivitet i kalendern på hemsidan. Spara Klicka på denna knapp för att spara aktiviteten. Avbryt Klicka på denna knapp för att avbryta utan att spara...

Läs mer »


Hjälp: Inställningar - Social media

På denna sida kan du redigera inställningarna för kopplingar till sociala tjänster. Social feed Nyckelord I detta fältet fyller du i de nyckelord som du vill att SmartCMS ska söka efter i din...

Läs mer »


Hjälp: Mallar - Redigera Mall

På denna sida kan du redigera en fil i kodläge. Nytt eget fält Klicka på denna knapp för att skapa ett nytt eget fält. Denna funktion är endast tillgänglig för mallar som inte är standardmallar,...

Läs mer »


Hjälp: Mallar - CSS - Filuppladdning CSS

På denna sida kan du ladda upp CSS filer. Använt utrymme En mätare som visar hur mycket av ditt totala utrymme som är använt. Ladda upp Klicka på denna knapp, när du lagt till alla filer du...

Läs mer »


Hjälp: Webshop - Aktiva ordrar

På denna sidan administrerar du alla dina aktiva ordrar i webshopen. Skapa ny order Klicka på denna knappen för att skapa en ny order. Aktiva ordrar Klicka på denna knappen för att komma till...

Läs mer »


Hjälp: Webshop - Restade ordrar

På denna sidan administrerar du alla dina restade ordrar i webshopen. Skapa ny order Klicka på denna knappen för att skapa en ny order. Aktiva ordrar Klicka på denna knappen för att komma till...

Läs mer »


Hjälp: Webshop - Orderarkiv

På denna sidan administrerar du alla dina ordrar i webshopen. Skapa ny order Klicka på denna knappen för att skapa en ny order. Aktiva ordrar Klicka på denna knappen för att komma till sidan...

Läs mer »


Hjälp: Webshop - Kategorier

På denna sidan administrerar du alla dina produktkategorier i webshopen. Lägg till ny kategori Klicka på denna knappen för att lägga till en ny kategori. Spara Klicka på denna knappen för att...

Läs mer »


Hjälp: Webshop - Produkter

På denna sidan administrerar du alla dina produkter i webshopen. Lägg till ny produkt Klicka på denna knappen för att lägga till en ny produkt. Sök efter produkt Med detta fältet kan du söka...

Läs mer »


Hjälp: Webshop - Inställningar

På denna sidan administrerar du alla inställningar i webshopen. Spara Klicka på denna knappen för att spara ändrade inställningar. Aktiva ordrar Klicka på denna knappen för att komma till sidan...

Läs mer »


Hjälp: Webshop - Skapa ny order

På denna sidan skapar du en ny order. Spara Klicka på denna knappen för att skapa den nya ordern. Aktiva ordrar Klicka på denna knappen för att komma till sidan med dina aktiva...

Läs mer »


Hjälp: Webshop - Redigera order

På denna sidan redigerar du en order. Spara Klicka på denna knappen för att spara ordern. Aktiva ordrar Klicka på denna knappen för att komma till sidan med dina aktiva ordrar. Restade...

Läs mer »


Hjälp: Webshop - Lägg till ny kategori

På denna sidan skapar du en ny kategori. Spara Klicka på denna knappen för att skapa den nya kategorin. Aktiva ordrar Klicka på denna knappen för att komma till sidan med dina aktiva...

Läs mer »


Hjälp: Webshop - Redigera kategori

På denna sidan redigerar du en kategori. Spara Klicka på denna knappen för att spara kategorin. Aktiva ordrar Klicka på denna knappen för att komma till sidan med dina aktiva ordrar. Restade...

Läs mer »


Hjälp: Webshop - Lägg till ny produkt

På denna sidan skapar du en ny produkt. Spara Klicka på denna knappen för att skapa den nya produkten. Aktiva ordrar Klicka på denna knappen för att komma till sidan med dina aktiva...

Läs mer »


Hjälp: Webshop - Redigera produkt

På denna sidan redigerar du en produkt. Spara Klicka på denna knappen för att spara produkten. Aktiva ordrar Klicka på denna knappen för att komma till sidan med dina aktiva ordrar. Restade...

Läs mer »


Hjälp: Webshop - Inställningar - Lägg till fraktsätt

På denna sidan skapar du ett nytt fraktsätt. Spara Klicka på denna knappen för att skapa de nya fraktsättet. Aktiva ordrar Klicka på denna knappen för att komma till sidan med dina aktiva...

Läs mer »


Hjälp: Webshop - Inställningar - Redigera fraktsätt

På denna sidan redigerar du ett fraktsätt. Spara Klicka på denna knappen för att spara fraktsättet. Aktiva ordrar Klicka på denna knappen för att komma till sidan med dina aktiva...

Läs mer »