Social Media - Facebook, LinkedIn och Twitter

Sociala Media

Sociala medier är idag en väldigt viktig marknadsföringskanal för företag, och fler och fler ser det som en nödvändighet att vara aktiva i de olika sociala nätverken. Men för många företag kan det vara svårt att både sätta sig in i hur det fungerar och att ha tid att sköta kundvården i alla de här nya kanalerna. Därför innehåller SmartCMS en mängd verktyg och automatiska funktioner som både underlättar och effektiviserar användningen av sociala medier i företagets marknadsföring, kommunikation och kundvård.

Kopplingar

SmartCMS har inbyggda kopplingar till alla de vanligaste sociala nätverken så som Facebook, LinkedIn och Twitter. Eftersom SmartCMS är en molntjänst med ständiga fria uppdateringar så får du direkt tillgång till de senaste nya sociala medierna efterhand som vi lägger till nya. kopplingar.

SmartCMS kopplar samman med sociala media som Facebook, LinkedIn och Twitter
Social feed i SmartCMS fungerar som en omvärldsövervakning

Bevakning

Med SmartCMS kan du även enkelt bevaka vad som sägs om ditt företag och dina produkter i bloggar och sociala medier. SmartCMS söker automatiskt efter de nyckelord som du vill bevaka och presenterar dem på ett överskådligt sätt som gör det snabbt och effektivt att kommunicera och svara på kommentarer och inlägg.

Sprid budskap

Tack vare att SmartCMS har inbyggda kopplingar till sociala medier så kan du automatiskt och enkelt sprida information från företagets hemsida på Facebook, Twitter m.m. Om företaget t.ex. publicerar en pressrelease om en ny produkt på hemsidan så ser SmartCMS till att publicera informationen i alla de kanaler där företaget vill synas. Allt detta görs utan att du behöver göra något extra arbete, vilket sparar både tid och pengar.

Med SmartCMS kan du skicka meddelanden till Google , Twitter, Facebook och LinkedIn samtidigt